AIA Anlæg & TVO

Kontakt os for at få et tilbud

AIA-anlæg

Et alarmanlæg, der automatisk registrerer indtrængen eller forsøg herpå og alarmere om dette.
Virksomheder, butikker, kontorlokaler, institutioner, osv. skal leve op til de sikringskrav, som stilles for indbrudssikring af erhverv.

Med AIA sikring er virksomheden koblet op på en døgnbemandet kontrolcentral som, i tilfælde af indbrud, vil reagere med det samme.

TVO

TV-overvågning med mulighed for billedoptagelse. Den engelske betegnelse er CCTV. TVO eller TV-overvågning har en stærk præventiv effekt på tyveri, hærværk og overfald.

Det er dermed et værktøj til din virksomhed eller bolig i bestræbelserne på at skabe et trygt miljø for alle.

Kontakt os

Wirework